Om vårt API

Zenconomys REST-API gör det möjligt att skicka och ta emot data mellan Zenconomy och andra system. Vi som grundat Zenconomy är utvecklare, så för oss var det självklart att bygga Zenconomy på ett API från grunden. Vi har själva byggt Zenconomy på vårt eget API, så allt som går att göra i systemet går också att göra via API:et. Vi kan hjälpa dig att bygga anpassade integrationer på beställning.

Kontakta oss och berätta om ditt projekt så hjäper vi dig.

”För oss var det självklart att bygga Zenconomy på ett API”

Hur du utvecklar

Om du vill utveckla själv så börja med att Skapa ett gratis konto för utveckling och test på sandbox.zenconomy.se. Du kan se och provkör alla tillgängliga anrop på apidoc.zenconomy.se. När du testat klart och vill börja koda så konfigurera din REST-klient för att anropa Zenconomy. Det finns information och exempelkod på github.com/Zenconomy. Utveckla och testa din applikation mot sandboxen. Be gärna om hjälp i Frågor och Svar. När din integration är klar att livesättas, kontakta oss så aktiverar vi ditt konto på live-servern!

Saker att använda API:et till

  • Automatisk bokföring av ordrar i en webbshop
  • Fakturor från ett ordersystem skickas och bokförs av Zenconomy
  • Automatisk bokföring av dagsrapporter från kassasystem
  • Kvitton från personalsystem laddas och sorteras i Zenconomy